Varför sökte inte fler kvinnor? - med en twist

I Sverige under 2013 var ca 20% av alla "systemerare och programmerare" kvinnor, källa SCB. Av de ansökningar jag fick in till en tjänst som programmerare under vintern 2015 var bara 7,8% från kvinnor. Totalt var visserligen antalet ansökningar för lågt för att vi ska kunna anse siffran vara statistiskt säkerställd, men diffen 20% mot 7,8% är STOR.

Vi hade ju ändå ansträngt oss för att få ett bredare ansökningsunderlag. Läs om våra ansträngningar här

Hur görs detta på ett bättre sätt?

Vad är det med oss och vår annons som tilltalar färre kvinnor än de som borde finnas där ute? Under retrospective så kom idén upp att fråga de programmerare vi känner som är kvinnor.

Jag gjorde en undersökning och spred den i de programmerar-forum på Facebook som jag känner till. Målgruppen för undersökningen var personer som identifierar sig som kvinna och som arbetar som programmerare/arkitekter/systemutvecklare idag eller söker jobb inom området.

Enkäten jag skickade ut hade en inledande attitydfråga där svaranden, bland olika alternativ, fick välja vad de värderar högst på sin arbetsplats. Sedan fick svaranden läsa igenom vår annons och ange vad som skulle få dem att söka jobbet och vad som avskräckte.

Jag insåg nästan direkt behovet av ett jämförande underlag från män som jobbar som eller söker jobb inom samma område, så jag skickade ut en undersökning även för män som bara innehöll den inledande attitydfrågan.

Vad vi missat i annonseringen

Vi lät kvinnliga svaranden se vår annons och svara på frågan Varför skulle du eller varför skulle du inte söka denna tjänst?. Här är några av svaren:

 • "Skulle inte söka då jag inte känner mig kvalificerad. Möter endast 3 av de meriterande ämnena."
 • "Mycket bred tjänst (flera språk), vet företaget vad de egentligen söker/saknar? Är dessutom mer senior än junior och mer backend än frontend..."
 • "Dock en liten röst inom mig säger "oj, va man måste ligga i och utvecklas", alltså det blir en liten pressfaktor i att alltid försöka vara bäst. Hade även önskat att det fanns en liten text om att hur jag är som person också är viktigt förutom att jag ska älska programmering och ständigt vilja utvecklas."
 • "Älskar (programmering) är ett för starkt ord för mig, ryggar lite tillbaka och tänker att man måste vara lite fanatisk"
 • "Det var en bra skriven annons för kvinnor men det var avskräckande att det endast syntes män på bilden. Det får en att undra om arbetsplatsen bara har manliga anställda."
 • "Bilden visar inte särskilt många personer som ser ut som jag, det skulle påverka min vilja att söka. Jobbeskrivningen känns bra. Att kontaktpersonen verkar vara en kvinna som jobbar med det som tjänsten handlar om känns bra."
 • "Jag skulle gärna söka tjänsten. Låter som en givande arbetsplats. Känns genomtänkt."

Mina reflektioner över svaren är att vi nästa gång ska jobba ännu mer med tilltalet i annonsen, att vi sammantaget har för många tekniker under krav och meriterande och att jag behöver en bättre toppbild nästa gång. Att ha många tekniker i annonsen upplevdes som förvirrande och det som stod under meriterande uppfattades ändå som att de krävdes att sökanden skulle kunna många av dem.

Kuriosa angående bilden är att jag själv (kvinna) faktiskt sitter med till vänster och att ytterligare en kvinna döljer sig bakom killarna längst till höger. Bilden är tagen under ett måndagsmöte så den är ytterst spontan och jag valde den för att jag ville visa upp kollegorna i ett vardagligt sammanhang. Många av svaren på undersökningen påpekade att det inte fanns en enda kvinna på bilden. Det gjorde mig förvirrad (även om det inte är en för mig smickrande bild ser jag knappast ut som en man på den) men tillslut insåg jag att vår sajt klipper bilden i mobilläge så att jag inte syns (DOH vilket nybörjarmisstag!!!).

Jämför fullskärm med mobil.

Fler resultat - You can't believe what happened next

Jag insåg nästan direkt när jag började jämföra svaren från män och kvinnor att jag hittat något mer än information om hur vår annons fungerade för målgruppen. Och det jag hittade kändes som guld! En del av resultatet från undersökningen kan hjälpa till att förklara varför kvinnor inte blir programmerare och varför de väljer att lämna yrket. Det verkar faktiskt som att de inte trivs, att det är något som saknas.

Svar från gruppen kvinnor:
Svar från gruppen kvinnor

Svar från gruppen män:
Svar från gruppen män

Vad "alla" vill ha

I båda grupperna har 50% eller fler valt

 • Flextid
 • Skickliga kollegor
 • Att jobba med ny teknik
 • Stor utmaning i kundprojekt och/eller stora möjligheter att utvecklas som programmerare

Även de närmast följande alternativen var väldigt lika i svaren för grupperna kvinnor och män.

Vad kvinnor saknar på arbetsplatsen?

Det som jag ser som utmärkande är att 64% av gruppen kvinnor har valt En inkluderande arbetsmiljö, medan bara 38% av männen gjort det.

Vad är nu det?

De som valde En inkluderande arbetsmiljö fick i undersökningen själva beskriva vad det innebär för dem. Här är ett axplock:

 • "Allt från vilka projekt man tar in till vilket språk man använder när man pratar med kollegor, med kund och i fikarummet. Och att det känns att företaget aktivt jobbar för mångfald."
 • "Det är viktigt att det är en arbetsmiljö fri från trakasserier och diskriminering. Alla ska ha lika möjlighet till utveckling. Dvs det är inte bara män som ska groomas till t.ex. chefstjänster."
 • "Att sexistiska/rasistiska/homofoba/transfoba/homofoba skämt och attityder är väldigt ovanliga och att det är tydligt från ledningshåll att detta inte är ok."
 • "Att alla känner sig trygga i att ta för sig och synas på arbetsplatsen och att man respekterar varandra."
 • "att ingen ens höjer på ögonbrynen när någon avviker från normen. att det är självklart och alla är vana att det är så och ser värdet i det."
 • "Att alla hjälps åt, att man får komma med idéer, få ta plats och vara med och även bli inbjuden i "gänget". Bli tillfrågad vad man tycker. Utvärderingar och uppföljning av projekt."
 • "Att alla kan och får vara med. Att information sprids på ett effektivt sätt så att ingen missar något, även om de inte råkar vara på plats precis när det diskuterades."
 • "Att företaget och dess anställda känner till och jobbar för att bryta rådande normer och strukturer gällande kön, etnicitet, sexuell läggning etc. Viljan att göra rätt och lära av sina misstag."
 • "Att man känner sig trygg och vet att hela bolaget står bakom tron på att det är bra att vi är olika och alla ska få samma möjligheter och trivas lika bra oavsett vem man är och hur man fungerar som person. Samt att man känner sig trygg i att om en situation uppstår som strider mot detta är det inte upp till dig själv göra något åt det, utan du kan lita på att det uppmärksammas och rättas till."

Det är lätt att dra slutsatsen att man önskar sig det som inte är självklart. Jag gör det i detta fallet eftersom jag idag VET att vi har ett problem med att kvinnor väljer andra yrken och i vår bransch senare väljer bort det yrke de utbildades till.

Vad ska vi göra åt könsfördelningen inom IT då?

För inspiration till åtgärder:

En inkluderande arbetsplats är något som många kvinnor söker. Se listan ovan angående hur kvinnor inom vår bransch definierar det.

Är du säker på att ditt företag matchar detta? Look again, hur kan du ta reda på att ni gör det?

Personligen tror jag att det är viktigt att definiera varför något ska göras och sätta upp tydliga mål. Prata om och definiera fördelarna med ökad jämställdhet för er. Sätt mål och börja arbeta in det i resten av verksamheten. På Iteam jobbar vi med den här frågan på grund av att vi vet att branschen behöver fler skickliga utvecklare, att vi skulle uppnå våra andra mål lättare och för att säkerställa att vi har en bra arbetsmiljö för våra nuvarande och framtida medarbetare. Varför ska ni göra det?