Rekrytering - the next level

Jämställdhet i IT-branschen har diskuterats massor de senaste åren. Alla har en åsikt och mycket känslor är inblandade. Det görs många insatser för att få unga tjejer mer teknikintresserade och man oroar sig för att kvinnor väljer att byta ut sin bana som t ex systemutvecklare efter bara några år i branschen. Även på Iteam har vi börjat prata om detta och se hur mycket potentiellt skickliga programmerare som går förlorade på grund av gamla strukturer. Vi ser ett systemfel och vi vill fixa det.

Vem vill vi jobba med?

I vintras började vi på Iteam arbetet med att nyanställa igen. Jag funderade såklart mycket på vilka personer vi behövde för att komplettera teamen ur ett kompetens- och kunskapsperspektiv. Vi har idag fantastiska medarbetare och har alltid lagt mycket tid på rekrytering. Oftast har vi rekryterat genom våra personliga nätverk, vänners vänner och bekanta som rör sig i samma kretsar som oss som redan jobbar här.

Under hösten hade vi börjat prata mer om jämställdhet på hela företaget och i ledningen så hade vi börjat jobba med det aktivt. Jag bestämde mig för att jag ville få in fler personer som inte är så lika oss som redan jobbar på Iteam, och det fick gehör. Vi skulle försöka få in ansökningar från ett bredare underlag. Målet blev att få sökande som inte är män som bor i Bromma eller Stockholms innerstad och som inte är födda i Sverige.

Att testa ett annat sätt

Det kändes jättesvårt att hitta andra kandidater än våra vanliga. I rekryterings-teamet var vi vana vid våra vanliga vägar för att hitta fram till nya kollegor.

Vi trodde att vi behövde annonsera mer och tänka på tilltal i annonseringen. Jag och en kollega satte oss tillsammans och gick igenom formuleringarna i annonsen efter att vi satt ihop den och försökte se hur vi skulle prata för att appellera till en bredare målgrupp. Vi trodde att normbrytande människor hade svårare att identifiera sig med en hög profil, t ex med tryck på att vara grymt bra, "ninja". Så vi ändrade formuleringar och drog upp ödmjukheten i texten.

Det ska inte behöva sägas att vi självklart fortfarande själva kunde identifiera oss med hur vi beskrev vårt arbete och företag och att vi fortfarande sökte efter samma kompetens.

Vi valde att annonsera på Rättviseförmedlingen, Linked in och Stack Overflow. Via Stack Overflow sökte vi personer på engelska istället för svenska.

Och att se hur det gick

Vi fick in fler ansökningar än vanligt, och vi fick in fler BRA ansökningar än vanligt. Vi blev positivt över att vi fick in mycket fler ansökningar från personer som inte är födda i Sverige än vanligt, hej var har ni varit?

Vi lyckades göra två bra rekryteringar och vi uppnådde målet få in fler ansökningar från personer som inte var precis som oss. Och vi gjorde det med råge, bara 29% av ansökningarna kom från svenskfödda män boendes i Stockholm. Det brukar närma sig 100% i vanliga fall.

Yay!

Men vi blev besvikna över antalet sökanden som inte var män. Så vi bestämde oss för att följa upp. Läs hur vi gjorde det här.